Publicerat: 040225

Nedanstående text har Hans-Peter Strand skickat till alla kommunalråd i samtliga kommuner i Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs- och Dalarnas län samt till Torsby kommun i Värmland. Samt till P-O Eriksson, North Sweden, och ett antal riksdagsmän, bland andra moderatledaren Fredrik Reinfeldt.


"Ett nytt skattesystem för råvaror vore bra för Norrland"

Norrland är Sveriges skattkammare och fattighus! Någon bättre definition kan jag inte komma på efter att ha kört hundratals mil genom i stort sett alla era kommuner de senaste åren, på väg till marknader och återförsäljare av mina produkter (Näckens Myggolja m.fl.)

Skattkammare därför att Norrland är så otroligt rikt på resurser. "I Norrland haver vi ett Indien" sa någon rikskansler, jag tror det var Oxenstierna.

Och staten Sverige har behandlat Norrland som engelsmännen gjorde med Indien, ja värre: Medan Indien efter självständigheten är Jordens näst folkrikaste land, är Norrlands inland i stort sett avfolkat och har ingen makt över sina resurser! Det vet ni alla!

Ju längre man reser från sydost mot nordväst i Sverige, desto resursrikare blir bygderna, och desto fler blir de igenbommade husen, de stängda affärerna och de barnlösa skolhusen!

"Stockholmarna!" säger många av er, "det är deras fel, de har blivit rika på vår bekostnad!" Men de flesta stockholmare har aldrig varit norr om Dalälven och har mycket vaga begrepp om Norrland. De ni menar med "stockholmarna" är nog snarare de statliga byråkrater och politiker som driver projektet "Välfärdsstaten Sverige" med allt mindre framgång, och de storföretagsdirektörer som har sina kontorspalats i Stockholm, men skattar i England, Liechtenstein eller Schweiz.

Det kapital som dessa herrar och damer hanterar kommer till största delen från skog, malm, elkraft och andra resurser som hämtas i Norrland, främst inlandet, men förädlas vid kusten, i södra Sverige eller i utlandet! Till och med våra skogsbär tar omvägen genom Sydsverige, innan de delvis kommer tillbaka i urvattnat och inglasat skick!

Nu är "skatteutjämningen" åter aktuell, huggsexan mellan kommunerna om vem som är fattigast respektive rikast, ska få eller ge kommunala skattepengar för att skipa "rättvisa".

Men det är ju inte Danderyd som stjäl Kirunas malm, inte Huddinge som blir rik på timret från Hälsingland! Det är bolagen, som förädlar råvarorna, och staten, som beskattar bolagen, som tar hand om Norrlands rikedomar.

Här måste "utjämningen" ske! Det kan se ut så här:
Varje timmerstock, varje kwh, varje ton malm, varje kilo bär osv, som oförädlad förs ut ur ursprungskommunen, ska beläggas med en skatt som tillfaller resp kommun! Skatten ska sättas så högt att det lönar sig att förädla råvaran i kommunen. Ju högre förädlingsgrad, desto lägre skatt, färdiga konsumentprodukter slipper skatt!

Alltså: Antingen får Norrlandskommunerna egna skattemedel för råvaruexporten, eller så får de arbetstillfällen!

Exempel: Timmerstocken som huggs i Strömsunds kommun beläggs med full skatt, om den lämnar kommunens gränser. Sågas och hyvlas den i Strömsund för att fraktas vidare minskar skatten och används den till möbelproduktion i Tåsjö så är den skattefri. Sågas den i Sundsvall och exporteras sen, lägger Sundsvall på ytterligare en skatt, blir den till en turiststuga på Alnön så slipper dess ägare skatt.

Den statliga bolagsskatten bör minskas i motsvarande grad, så att exportindustrins konkurrenskraft inte minskar.

Det är en sådan omläggning som ni kommunalpolitiker bör driva tillsammans, för att en gång för alla skapa rättvisa i regionalpolitiken: Inte almosor och bidrag, utan inkomster från de egna råvarorna. Är ni eniga om det, så måste regering och riksdag gå med på det. De flesta av er är ju partibröder och -systrar till regeringen!

Till de kommuner som ligger utmed Inlandsbanan (ett LEVE!!! för den) har jag ytterligare ett tips:
Ta fram en liten broschyr för varje ort där turisttågen gör uppehåll, med uppgifter om antal hus som är till salu inklusive prisnivån, kötid till dagisplats och äldreomsorg, lediga jobb och annat som kan locka till en fundering att slå sig ner där.

Erbjud en gratis övernattning för dem som stannar ett dygn för att titta på objekt... Det är ju inte alls bara problemlöst att bo i södra Sverige, med höga taxeringsvärden, tät bebyggelse, stigande kriminalitet, överfulla skolor och klasser.....Kanske en familj eller ett par per år nappar! Med ovan beskrivna råvaruskatt kan ni snart även rekrytera arbetskraft direkt vid perrongen!

I årets broschyr beskrivs resan på Inlandsbanan som "den unika färden genom Sveriges orörda vildmark". Inget kunde vara mer felaktigt!

Landskapen längs Inlandsbanan (med få undantag) har utsatts för en i Europa exempellös kolonial exploatering: Milsvida kalhyggen, knappt ett vattendrag i orört skick (Leve Vindelälven!), gruvhål och slamdammar, och inte minst: Fördriven befolkning! Åtminstone det sista kan lyckligtvis återställas!

Jag hoppas att dessa förslag leder till en uppryckning för Norrland. Det är ni som kan åstadkomma den! Enighet ger styrka!

Säkert finns det ytterliggare kommuner i Mellan- och Sydsverige som kommer att tjäna på en sådan förändring, så kör en runda med kommunförbundet också!
Lycka till!

Hans-Peter Strand
Hans-Peter Strand är småföretagare i Merasjärvi (11 invånare) i Kiruna kommun. Han har varit kommunpolitiker för miljöpartiet i Kiruna under 7 år på 90-talet, men är numera inte längre ansluten till något parti.
Hans-Peter Strand var en av initiativtagarna till bildandet av "Föreningen för BB i Kiruna" den 15 januari 2001 och var invald i interimstyrelsen. Klicka här för att komma till hans hemsida.
Kiruna-nytt publicerar gärna era synpunkter/kommentarer på denna text.
Skriv in här!.
Läs kommentarerna/synpunkterna

Läs tidigare texter/krönikor