Kommentarer/Synpunkter


Ola Jordáns kommentar till Jan Myrdals krönikor (010628/010708)

Ola Jordáns kommentar till Nils Glavebys krönika (021127)


Ola Jordáns kommentar till Jan Myrdals krönikor (010628/010708)

Det i huvudsak enda som de rikstäckande medierna i landet (Bonnier-, Schibstedt-pressen, statstelevisionen, statsradion, den kommersiella TV4 - i vilken Bonniers och Stenbeck tillhör de största ägarna - samt den EU-vänligt socialdemokratiska "Aftonblodet") rapporterade från demonstrationerna under EU-toppmötet i Göteborg i juni var skadeverkningarna från de uppskattningsvis hundratal personer som kastade sten mot affärsbutiker och den kravallutrustade polisstyrkan.

Jag som vid det tillfället befann mig i en stuga i Kiruna-fjällen och var beroende av kvällstidningarna + SVT:s nyhetssändningar (utbyggnaden av TV4:s marksändningar har aldrig nått dit!) och radiosändningarna för att skapa mig en uppfattning om vad som hände i Göteborg blev minst sagt allt mer förvirrad över det som journalisterna rapporterade.

Mina medtittare, bland annat vänner från Kiruna, ansåg naturligtvis att de hade fog för sin uppfattning, att ansvaret för skadegörelsen under de EU-fientliga kravallerna och polisskotten hade de som arrangerat och deltog i Nej till EU-demonstrationen den 15 juni:
"Det är ju Nej till EU-demonstrationerna som drar huliganerna till Göteborg" och "polisen borde använda vapnen mot demonstranterna och huliganerna för att upprätthålla ordningen", var det snällaste omdömet jag kunde höra under denna tid.

Det var ju lätt för mina medtittare, -lyssnare att bl.a. hänvisa till bilderna på förstörelsen på tv-skärmen. Jag kände att det endast skulle te sig löjligt vid det tillfället att komma med motargument om demonstrationsrätten i Sverige och det riktiga i att protestera mot det odemokratiska EU, m.m.

Vad som inte rapporterades från Göteborg fanns alltså inte för mina medtittare, -lyssnare, och kunde inte heller finnas, enligt logiken: Det som inte syns i medierna existerar inte.

Vad var det då som redaktörerna för de rikstäckande medierna missade/medvetet inte tog med/inte hade plats att ta med (välj det som ni tycker passar bäst)?

För att i någon mån råda bot på denna vinklade rapportering i riksmedierna har www.kiruna-nytt.nu lagt ut författaren Jan Myrdals tal från Götaplatsen i Göteborg den 15 juni inför uppskattningsvis 16 000 demonstranter, med rubriken "Folkstyre, nation, försvar".

Jan Myrdal har också godkänt publicering i denna nättidning av hans föredrag, hållet den 15 juni i Göteborg, med rubriken "Det äldre mönstret".

Myrdal punkterar i dessa texter bland annat myten om den Europeiska Unionen som ett fredsprojekt.

Han påvisar även att EU är en fortsättning på kontinentens månghundraåriga imperialistiska ambitioner, företrätt av dennes politiker/ekonomer; det framgår av litteratur från 1930-40-talen, att en stor del av EU:s nuvarande politik redan formulerades under Hitlers ledarskap.

Och så ett ord på vägen...
Glöm inte att alla EU-kritiker, -motståndare i eurocraternas ögon anses vara potentiella terrorister/huliganer. Desto större är anledningen att fortsätta publicera EU-motståndarnas argument.

Tillbaka till början av texten


Ola Jordáns kommentar till Nils Glavebys krönika (021127)

De personer - Far och Mor - som omtalas i Nils Glavebys krönika "Skogsarbetaren - slitgörats hjälte" är mina morföräldrar.Tillbaka till sidans topp
Tillbaka till Globalt
Tillbaka till aktuell krönika
Tillbaka till tidigare krönikor