Vad vet Du om den radikala litteraturen?
Testa dessa 10 frågor

För att göra detta test behövs Navigator 3.0 eller högre eller Internet Explorer 4.0 eller högre. Om det dyker upp ett felmeddelande på skärmen, strunt i det och tryck på nej-knappen. Det fungerar ändå (detta gäller för IE-användare).

Klicka på "startknappen" för att starta testet.

Instruktioner
  
Resultat
  
Resultatet hittills
Poäng:
Procent:
Fråga  av 10   
  A
  B
  C
  D
  Så här ligger
det till:
2000 Web Winder Website Services All Rights Reserved.

Gå tillbaka

This Self-Grading Quiz was created using Web Winder's Self_Grading Quiz Creator
2000 Daniel C. Peterson, All Rights Reserved.