Publicerad: 070907

SJ AB tar över nattågstrafik till övre Norrland

SJ AB vann upphandlingen av nattågstrafik till övre Norrland. Rikstrafiken har efter upphandling beslutat att tilldela SJ AB avtalet om nattågstrafik på övre Norrland. Avtalet innebär att SJ AB kommer att bedriva trafiken under fem år med trafikstart i juni 2008. Det framgår av ett pressmeddelande från Rikstrafiken (070907).

Avtalet innebär att SJ AB kommer att köra en daglig förbindelse med nattåg mellan Stockholm-Narvik och Göteborg-Narvik. Dessutom innebär avtalet att det körs dagtåg mellan Luleå - Kiruna och Kiruna - Narvik.

Den fasta avtalade ersättningen till operatören ligger i genomsnitt på ca 87 miljoner kronor per år under avtalsperioden. Detta att jämföra med i genomsnitt ca 60 miljoner kronor per år i nuvarande avtal. Till den fasta ersättningen i det nya avtalet kan komma bonus för att operatören uppfyller särskilda mål för komforten ombord på tågen.

Vi är mycket nöjda med resultatet av den här upphandlingen, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Rikstrafiken.

Ambitionen har varit att säkerställa en hög kvalitet på trafiken för den kommande avtalsperioden och vi har hela tiden varit medvetna om att detta skulle öka kostnaderna för trafiken. Nattågstrafiken till övre Norrland fyller dock en viktig funktion för många resenärer till och från regionen och när vi nu upphandlat trafiken på nytt så har det gjorts med målsättningen att förbättra den, avslutar Staffan Widlert.

Trafiken kommer att köras med de vagnar som upprustats av affärsverket Statens Järnvägar i samarbete med Rikstrafiken. Rikstrafiken fick tre anbud på trafiken. Anbud som samtliga var mycket väl genomarbetade och fullt antagbara.

Läs mer:
Fremover - 041214: Connex slaktes av sine ansatte
Kiruna-nytt.nu - 040209: Hård kritik mot hur Connex sköter järnvägstrafiken Luleå-Narvik