Månadens fråga - juni, 2016

Fråga 1 Anser du att det är rätt att staten överklagar tingsrättens dom i det så kallade Girjasmålet? (En cockie förhindrar att det går att rösta mer än en gång under en och samma datakörning)
Läs mer

Du har inte röstat ännu!.


Till Admin-sidan

Rob's Perl