Publicerad: 170223

23.167 invånare i Kiruna

Antalet invånare i Kiruna kommun minskade med elva personer under 2016. Sammanlagt var 23.167 personer skrivna i kommunen 31 december. Det framgår av SCB:s - Statistiska centralbyråns - statistik över folkmängden i Sverige och i de 290 kommunerna.

Kirunas minskade befolkning under fjolået beror i huvudsak på att kommunen haft fler utflyttade än utflyttade (119 personer). Födelseöverskott på 52 personer gjorde att invårantalet höll sig relativt stabilt. 294 levande barn föddes av Kiruna-mammor, medan 242 kommuninvånare avled under samma tid.

(Som en parantes kan nämnas, att under samma tidsperiod var antalet levande föddda barn av mammor från Gällivare 181 stycken, alltså 113 barn färre än av Kiruna-mammor. Trots det är kvinnorna från Kiruna sedan år 2001 tvingade att föda barnen på Gällivare BB).

Under perioden flyttade 1 155 personer (varav 258 från andra kommuner i länet, 388 från övriga Sverige och 509 från utlandet), in till Kiruna (medan 1 218 lämnade kommunen - varav 377 till egna länet, 778 till övriga Sverige och 63 till utlandet). Det var alltså endast till utlandet som Kiruna hade ett flyttöskott.

Av statistiken att döma stämmer befolkningsminskningen för Kirunas del för 2016. I bland framstår det som om SCB:s redovisning inte gör det, och det beror i så fall på den förklaring som SCB ger angående sin befolkningsstatistik:
"Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2016, men som har rapporterats efter 1 februari 2016, päverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under 2016. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost."

Bland länets 14 kommuner hade alla utom Kiruna, Boden och Luleå ett födelseunderskott. Störst födelseunderskott hade Kalix (-101).

Länet som helhet uppvisar ett födelseunderskott på 272 personer.

Av Norrbottens 14 kommuner ökade befolkningen i Boden (129), Haparanda (33), Jokkmokk (33), Luleå (682), Piteå (356) och Älvsbyn (10).

Befolkningsökningen i dessa åtta kommuner uppvägde de minskade invånartalen i de resterande sex kommuner i länet och den 31 december 2016 uppgick antalet invånare i Norrbotten till 250.570 (837 personer).

Störst minskning av invånarantalet hade Gällivare (-167).

Länet förloraxe 1.927 personer till övriga Sverige under 2016. Men länet hade ett överskott av dem som flyttat till Norrbotten från utlandet på 3.029 personer under denna period (vilket innebär att länet har ett flyttöverskott på 1.102 personer (SCB har justerat siffran med + sju personer).

Invånarantalet i Sverige uppgick till 9.995.153 den 31 december 2016 (+ 144. 136 sedan årsskiftet 14/15).

Koncentrationen av befolkningen till storstäderna fortsätter även den i landet.

Det visar bland annat att samtliga 15 kommuner med ett invånarantal större än 100.000 hade en befolkningstillväxt under perioden. Gävle berärknas passera 100.000 nvånare under 2017 - kommunen hade 99 788 invåare vid årsskiftet.

Den sammanlagda befolkningsökningen för dessa 15 kommuner var 54.404 under 2016; 38 procent av den totala befolkningsökningen i Sverige under fjolåret.

Stockholm hade 935.619 invånare (12.103), Göteborg 556.640 (8.450), Malmö 328.494 (5.920), Uppsala 214.559 (4.433), Linköping 155.817 (2.851), Västerås 147.420 (2.202), Örebro 146.631 (2.431), Norrköping 139.363 (2.328), Helsingborg 140.547 (2.638), Jönköping 135.297 (1.987), Umeå 122.892 (2.115), Lund 118.542 (1.708), Borås 109.880 (1.392), Huddinge 107.538 (2.227), Eskilstuna 103.684 (1.619).

31/12 2016 bodde alltså 3.193.950 personer i dessa 14 kommuner med mer än 100.000 invånare (33,28 procent av Sveriges befolkning). Räknas även Eskilstunas befolkning in bor det 3.462.923 i dessa 15 kommuner (34,6 procent av Sveriges befolkning).

Invånarantalet i Norrbotten 31 december 2016 – enligt SCBs beräkning
Län/Kommun Totalt Förändring sedan 151231
Norrbotten 250.570 837
Arjeplog 2.876 -11
Arvidsjaur 6.442 -29
Boden 28.042
129
Gällivare 17 956
-167
Haparanda 9.864
33
Jokkmokk 5.105
33
Kalix 16.223
-25
Kiruna 23.167 -11
Luleå 76 770
682
Pajala 6.116
-77
Piteå 41.904
356
Älvsbyn 8.193
10
Överkalix 3.378
-17
Övertorneå 4.534 -69
Källa: SCB.
Anm: Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2015 och den 31 december 2016. Händelserna (födda, döda, flyttningar) som redovisas i tabellen har skett under januari–juni 2013. Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2016, men som har rapporterats efter 1 februari 2016, päverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under 2016. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

Ola Jordán

Läs mer:

Kiruna-nytt.se - 130818: 23.107 invånare i Kiruna

Aftonbladet debatt - Ola Jordán 090103: ”Hur ska hela Sverige leva?”